Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tektonická mapa
Další názvy
    Geological base map of the Czech republic at a scale 1 : 25 000 sheet, sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tectonic map
Autor
   Baldík, Vít
   Barák, Petr
   Kociánová, Lenka
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Map, structure, fault, foliation, lineation, normal fault
Klíčové slovo
    1:25
    25-231
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Tektonická
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa hodnotící strukturní patra a prvky v okolí Rožnova pod Radhoštěm s důrazem na jejich vztahy a kinematiku
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech republic at a scale 1 : 25 000 sheet, sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tectonic map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014