Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-314 Otrokovice
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic at a scale 1:25 000, sheet 25-314 Otrokovice.
Autor
   Stráník, Zdeněk
   Švábenická, Lilian
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map at a scale 1:25 000, sheet 25-314 Otrokovice, Outer Western carpathians, Outer group of nappes, Magura group of nappes, flysch, Quaternary, Základní geologická mapa České republiky 1.25 000 lithostratigraphy, tectonics
Klíčové slovo
    1:25
    25-314
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Otrokovice
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 zobrazuje geologickou a strukturní stavbu území s geologickou legendou, geologickým řezem, lithostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa obsahuje informace o výskytech pramenů, aktivních a opuštěných lomech, geologický významných lokalitách a sesuvech.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic at a scale 1:25 000, sheet 25-314 Otrokovice.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014