Podrobnosti záznamu

Název
   Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
Další názvy
    Geology-engineering map, Geohazard map
Autor
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Slide predisposition engineering geology geohazard
Klíčové slovo
    Brodě
    Hora
    Inženýrskogeologická
    Lokalitě
    Lysá
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Posouzení
    Sesuvů
    Stability
    Svahů
    Uherském
    území
    Zaměření
Abstrakt (česky)
   Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů.
Abstrakt (anglicky)
   Geology-engineering map, Geohazard map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014