Podrobnosti záznamu

Název
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Další názvy
    Final report of the Ministry of Environment research and development programme VaV630/3/00 Complex geochemical research of interactions and migrations of organic and inorganic compounds in rock environment - DÚ 02
Autor
   Breiter, Karel
   Dobeš, Petr
   Drábek, Milan
   Eichler, F.
   Gabašová, Ananda
   Haladová, I.
   Klepáč, L.
   Lukeš, J.
   Maryška, J.
   Novák, J.
   Ondruš, Petr
   Pačes, Tomáš
   Rukavičková, Lenka
   Severýn, Otto
   Štrof, P.
   Veselovský, František
   Vohralík, M.
   Záruba, J.
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Fyzický popis
    33 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Ministerstvo životního prostředí
Výraz tezauru
    fractured rock environment, Podlesí Granite stock, well-logging methods, hydrodynamic tests, mineralogy of fractures, mathematical modeling
Klíčové slovo
    02
    Anorganických
    Fluidy
    Geochemická
    Geochemický
    Horninovém
    Horninovým
    Interakce
    Interakcí
    Komplexní
    Látek
    Migrací
    MŽP
    Organických
    Programu
    Prostředí
    Prostředím
    Puklinovým
    VaV/630/3/00
    Vývoje
    Výzkum
    Výzkumu
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Petrologický, mineralogický, geochemický a hydrologický výzkum interakce voda-hornina ve vrtech v granitovém masívu v Podlesí v Krušných horách. Vytvoření matematického modelu puklinového prostředí a proudění vody v tomto prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Final report of the Ministry of Environment research and development programme VaV630/3/00 Complex geochemical research of interactions and migrations of organic and inorganic compounds in rock environment - DÚ 02
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014