Podrobnosti záznamu

Název
   Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
Editor
    Kulhavý, J.
    Sobocká, J.
Nakladatel
    Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    Informačnej
    Modernej
    Pôda
    Príspevkov
    Spoločnosti
    Zborník
Části této monografie
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy