Podrobnosti záznamu

Název
   Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics
Nakladatel
    VŠB-TUO, FAST
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2012
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2012
    Geotechnics
    Geotechnika
    Zborník
Části této monografie
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat