Podrobnosti záznamu

Název
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
Další názvy
    Change in content of zinc in surface water between years 1985-1995 and 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    zinc, surface water
Klíčové slovo
    1985-1995
    2007-2009
    Dolní
    Lety
    Obsahu
    Povodí
    Povrchových
    Vltavy
    Vodách
    Zinku
    Změna
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 423 dvojic vzorků vod odebraných v letech 1985-1995 a 2007-2009.
Abstrakt (anglicky)
   Change in content of zinc in surface water between years 1985-1995 and 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014