Podrobnosti záznamu

Název
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
Další názvy
    Change in content of zinc in surface water between years 1985-1996 and 2007: Basin of the Morava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    zinc, surface water
Klíčové slovo
    1985-1996
    2007
    Lety
    Moravy
    Obsahu
    Povodí
    Povrchových
    Vodách
    Zinku
    Změna
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:850 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 654 dvojic vzorků vod odebraných v letech 1984-1996 a 2007
Abstrakt (anglicky)
   Change in content of zinc in surface water between years 1985-1996 and 2007: Basin of the Morava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014