Podrobnosti záznamu

Název
   Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Další názvy
    Implementation of Remote Sensing and GIS methods for definition of the territory with potential risk related to the mining activities in Sokolov&Karlovy Vary agglomeration.
Autor
   Kopačková, Veronika
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Klíčové slovo
    1D/8/17/II/04
    Aglomerace
    ČR
    Dat
    Dílčí
    DPZ
    Funkcí
    GIS
    Horninového
    Karlovarské
    MŽP
    Obnova
    Postižení
    Potencionálních
    Prostředí
    Rizikových
    Sídelní
    Sokolovsko
    Stupeň
    území
    VaV
    Vymezení
    Základních
    Zpracování
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   V rámci zprávy byla popsána metodika a zpracování satelitních dat (Landsat, Aster) použitých pro zhodnocení stavu prostředí v oblastech Sokolova a Karlových Varů. Pomocí vyhodnocení satelitních dat byly vymezeny oblasti zasažené těžbou popř. místa s budoucím potencionálním rizikem. Dále byl popsán koncept koncového GIS celého projektu.
Abstrakt (anglicky)
   Implementation of Remote Sensing and GIS methods for definition of the territory with potential risk related to the mining activities in Sokolov&Karlovy Vary agglomeration.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014