Podrobnosti záznamu

Název
   Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Další názvy
    Remote Sensing analysis and interactive GIS of Sokolov-Karlovy Vary agglomeration
Autor
   Kopačková, Veronika
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Remote Sensing,Landsat,Aster,open pit mine,Sokolov,mining waste,principal component analysis (PCA)
Klíčové slovo
    Aglomerace
    Dat
    DPZ
    Geografický
    Hnědého
    Informační
    Komplexní
    Narušené
    Nerudních
    Sídelní
    Sokolovsko-karlovarské
    Surovin
    Systém
    Těžbou
    Uhlí
    úpravou
    Zpracování
Abstrakt (česky)
   Pomocí metod dálkového průzkumu byla provedena spektrální analýza satelitní snímků LANDSAT a ASTER, byly aplikovány různé postupy, vedle klasifikace minerální a horninové složky těžené oblasti a klasifikace vegetace v těžené oblasti a jejím širokém okolí se řešitelé zaměřili na vyymapování specifických materiálů, které představují odpady po povrchové těžbě a indikují znečištění popř. s ním spojenou acidifikaci. Pro potřeby projektu byla získána satelitní data z různých časových horizontů od 1991 - 2004, proto bylo možno zachytit vývoj znečištění/acidifiace v tomto časovém období (tzv. multitemporální analýza). Analyzované plochy byly porovnávány při interpretaci s barevnými leteckými snímky (GEODIS, 2002) a korelovány s nezávislým pozemním měřením acidity a biologickým průzkumem (ENKI, 2005). Pro analyzované území byla také provedena detekce změn, která velmi dobře mapuje postup těžby a změny v krajině v období 1991 - 2000 a 2000 - 2004.
Abstrakt (anglicky)
   Remote Sensing analysis and interactive GIS of Sokolov-Karlovy Vary agglomeration
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014