Podrobnosti záznamu

Název
   Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
Další názvy
    Report on comparison measurement of radon in soil gas at reference sites in the year 2006 (Czech Republic)
Autor
   Bartoň, Josef
   Karpíšek, Petr
   Koudelová, Petra
   Matolín, Milan
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Radon in soil gas
    radon reference sites in the Czech Republic
Klíčové slovo
    2006
    Aktivity
    Měření
    Objemové
    Plochách
    Porovnávacím
    Půdním
    Radonu
    Referenčních
    Rok
    Vzduchu
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Radon v horninách, referenční plochy v České republice
Abstrakt (anglicky)
   Radon in soil gas, reference sites in the Czech Republic
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012