Podrobnosti záznamu

Název
   The interactive geological map of the Králický Sněžník and Orlické hory Mts. with points of sampling and gama-spectrometry measuring
Další názvy
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)