Podrobnosti záznamu

Název
   The simplified geological map of the Czech Republic at a scale of 1 : 50 000 - The basis for the creation of derived geoscientific maps
Další názvy
    Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map