Podrobnosti záznamu

Název
   Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt
Nakladatel
    Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2006
Klíčové slovo
    30.11.2006
    2006
    Ábelová
    Abstrakt
    Brno
    Ed.12
    Ivanov
    Kvartér
    Sborník
Části této monografie
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi