Podrobnosti záznamu

Název
   Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
Autor
   Kaláb, Zdeněk
Konference
    Konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví (4. : 15.02.2008 : Praha, Česká republika)
Nakladatel
    Český báňský úřad v Praze
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
Fyzický popis
    20 s. : CD-ROM
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    konferenční sborník (tuzemská konference)
Poznámky
    Překlad názvu: Effects of Constructional Vibrations Induced by Shallow Tunnelling upon Urban Areas
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu ČBÚ AA CBU38-05.
Předmětová kategorie
    shallow tunneling
    technical seismicity
    urban area
Klíčové slovo
    Díla
    Mělkého
    Oblasti
    Podzemního
    Seismicity
    Technické
    Účinky
    Vedením
    Vyvolané
    Zastavěné
Abstrakt (česky)
   Největší seizmický efekt vyvolávají trhací práce, jež jsou součástí technologie ražby mělkých podzemních děl. Ve článku jsou popsána experimentální seizmická měření, která byla prováděna v průběhu ražby uvedených děl. Vybrané příklady jsou zaměřeny především na vedení mělkých důlních děl v městské zástavbě.
Abstrakt (anglicky)
   Generally, the most intensive seismic effect is generated in cases when blasts were used as part of technology. This paper deals with description of experimental seismic measurements that were performed during construction of underground spaces. All of presented studies were concentrated on shallow urban tunnelling.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012