Podrobnosti záznamu

Název
   Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur.
Editor
    Ira, V.
    Kallabová, E.
Nakladatel
    Úatav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2009
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Časoprostorové
    Krajinných
    Regionálních
    Struktur
    Změny
Části této monografie
    Postindustrial landscape - geographical look at the revival of traditional phenomenon of Czech lands