Podrobnosti záznamu

Název
   Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění
Další názvy
    Czech Collectors and Traditional Vietnamese Art
Autor
   Müllerová, Petra
Nakladatel
    Národní muzeum
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-7036-268-6
Fyzický popis
    208 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    bat
    crane
    Czech collectors and travellers
    dragon
    field research in Vietnamfield
    fish
    mythical animals
    phoenix
    tiger
    tortoise
    traditional Vietnamese art
    unicorn
    Vietnam and Czech republic
    Vietnamese collections in Prague
Klíčové slovo
    Čeští
    Sběratelé
    Tradiční
    Umění
    Vietnamské
Abstrakt (česky)
   Vznik a vývoj vietnamské sbírky Národního Muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, její rozbor a zhodnocení. Členění vietnamské sbírky (995 artefaktů): grafika, keramika a porcelán, dřevěné trojrozměrné předměty s polychromií, lakované a inkrustované předměty, kovové artefakty, hudební nástroje, etnologické artefakty (nože, dýky, vahadla, atd.). Sběratelé a Vietnam: Joe Hloucha, Antonín Kolek, Václav Sivko, Miroslav Rozehnal, Václav Šolc, Bedřich Forman, František Šita. Vietnamské umění v dalších sbírkách - Národní galerie, zámecké sbírky. Mytická zvířata - motiv tradičního umění: drak, fénix, želva, jednorožec, ryba, netopýr, jeřáb a tygr. Katalog 59 artefaktů s motivy vybraných mytických zvířat. Mytická zvířata a jejich symbolický význam - tabulka. Ilustrace - 8 fotografií z fondu Npm, 29 autorských fotografií z terénního výzkumu. Příloha s přehledem cizojazyčných (vietnamských) pojmů.
Abstrakt (anglicky)
   The establishment and evolution of the Vietnamese Collection of the National Museum, Náprstek Museum of the Asian, African and American Cultures, its analysis and evaluation. Sections of the Vietnamese collection (995 items): graphic, ceramics and porcelain, wooden three dimensional items with polychromy, lacquered and inlayed items, metal items, musical instruments; and ethnological items (knives, daggers, folk scale-beam, etc.) Vietnamese art in further collections - National Gallery, castle collections. Collectors and Vietnam: Joe Hloucha, Antonín Kolek, Václav Sivko, Miroslav Rozehnal, Václav Šolc, Bedřich Forman, František Šita. Mythical animals: dragon, phoenix, tortoise, unicorn, fish, bat, crane and tiger. Catalogue of 59 artefacts with animal motifs. Mythical animals and their symbolic meaning - table. Illustrations - 8 photos from the Náprstek Museum collections, 29 photos from the author's field research. Appendix - overview of Vietnamese names and terms.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012