Podrobnosti záznamu

Název
   Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
Editor
    Kraft, S.
    Mičková, K.
    Vančura, M.
    Veselá, H.
Nakladatel
    Jihočeská Univerzita, pedagogická fakulta
Místo vydání
    České Budějovice
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Abstraktů
    Česká
    České
    Evropském
    Geografické
    Geografie
    Prostoru
    Referátů
    Sborník
    Sjezdu
    Společnosti
    XXI
Části této monografie
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty