Podrobnosti záznamu

Název
   Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta University Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Klíčové slovo
    80
    100
    Česká
    Geologie
    Koutka
    Narození
    Narozenin
    Počátku
    Pouby
    Prof
    Příležitosti
    Seminář
    Tisíciletí
    Výročí
Části této monografie
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování