Podrobnosti záznamu

Název
   Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
    ÚGMNZ, PřF, UK v Praze
    UK-PřF, ÚGMNZ
    Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřFUK
Místo vydání
    Praha
    Praha, Česká republika
Klíčové slovo
    Česká
    Geologie
    Ložisková
    Počátku
    Tisíciletí
Části této monografie
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Minerální pigmenty ČR
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze.