Podrobnosti záznamu

Název
   Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.)
Nakladatel
    ÚGMNZ PřF UK
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Klíčové slovo
    Abstraktů
    Česká
    Eds
    Geologie
    Ložisková
    Pertold
    Počátku
    Přikryl
    Sborník
    Tisíciletí
Části této monografie
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky