Podrobnosti záznamu

Název
   Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    80
    100
    Česká
    Geologie
    Katedry
    Koutka
    Ložisková
    Ložiskové
    Narození
    Narozenin
    Počátku
    Pouby
    Prof
    PřF
    Příležitosti
    Seminář
    Tisíciletí
    UK
    Ustavení
    Výročí
Části této monografie
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory