Podrobnosti záznamu

Název
   Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků
Editor
    Kožušníková, A.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Documenta Geonica
Klíčové slovo
    /7./
    Česko
    Geologie
    Konference
    Pánví
    Polská
    Příspěvků
    Sborník
    Uhelných
Části této monografie
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka