Podrobnosti záznamu

Název
   Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
Autor
   Kožušníková, Alena
Konference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (7. : 21.10.2009-23.10.2009 : Ostrava, Česká republika)
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-86407-72-2
Fyzický popis
    230 s.8100
Jazyk
    anglicky
    česky
    polsky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    konferenční sborník (zahraniční konference)
Edice; číslo
   Documenta Geonica
Poznámky
    Překlad názvu: Czech - Polish Conference on the Coal Basins Geology /7./
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    cal basins characterization
    coal basins
    geology
Klíčové slovo
    /7./
    Česko
    Geologie
    Konference
    Pánví
    Polská
    Uhelných
Abstrakt (česky)
   7.česko - polská konference o geologii uhelných pánví je tradičním setkáním odborníků zejména z ČR a Polska. V rámci konference jsou prezentovány příspěvky zabývající se velmi rozsáhlou problematikou - popisem uhelných ložisek, sedimentárním vývojem a tektonikou v uhelných pánvích, stratigrafií, petrografií hornin a uhlí, fyzikálními a chemickými vlastnostmi uhlí a hornin, palynologií, tvorbou digitálních modelů uhelných ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   The 7th Czech - Polish conference on the coal basins geology represents a traditional meeting of specialists, mainly from CR and Poland. Within the frame of the conference there are presented papers concerned with wide problems - coal basins characterization, sedimentary progression and structural geology of the coal basins, stratigraphy, petrography of rocks and coal, physical and chemical properties of coal and rocks, palynology, creation of digital models of the coal basins.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012