Podrobnosti záznamu

Název
   Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Editor
    Marková, E.
Nakladatel
    Hvězdárna Úpice
    Hvězdárna v Úpici
Místo vydání
    Úpice
Datum vydání
    1994
    2003
    2009
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Člověk
    Kosmickém
    Pozemském
    Prostředí
Části této monografie
    Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
    Přechody vnitřních planet přes sluneční disk
    Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí
    Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008
    Variace porodnosti na Slovensku
    Vzájemné korelace počasí v jednotlivých měsících - ověření některých pranostik