Podrobnosti záznamu

Název
   Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů
Nakladatel
    Hvězdárna Úpice
Místo vydání
    Úpice
Datum vydání
    1996
    1997
    1998
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Abstrakty
    Člověk
    Kosmickém
    Pozemském
    Prostředí
    Referátů
Části této monografie
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Periody spojené se slapovými variacemi
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách