Podrobnosti záznamu

Název
   Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Editor
    Bělík, M.
    Marková, E.
    Marková, Eva
Nakladatel
    Hvězdárna
    Hvězdárna v Úpici
Místo vydání
    Úpice
Datum vydání
    2005
    2006
    2007
    2008
    2009
    2010
    2011
    2012
    2013
    2014
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Bulletin
    Člověk
    Konference
    Kosmickém
    Pozemském
    Prostředí
    Referátů
Části této monografie
    Chronologie akutního koronárního syndromu
    Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let
    Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
    Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779
    Geoefektívnosť vybraných slnečných energetických eventov modelovaná s využitím umelej neurónovej siete
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
    Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
    Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu
    Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů
    Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
    Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
    Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek
    Seismologická stanice Úpice
    Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
    Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity
    Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
    Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
    Souvislosti mezi rozložením převládajících větrů na zimní severní hemisféře, sluneční-geomagnetickou aktivitou a fází QBO
    Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
    Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
    Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu
    Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací
    Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531-1785
    Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen
    Zemětřesení o velikosti 3.3 na Hronovsku dne 25. října 2005
    Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou