Podrobnosti záznamu

Název
   Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16. semináře
Nakladatel
    Hvězdárna Úpice
Místo vydání
    Úpice
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    16
    Člověk
    Kosmickém
    Pozemském
    Prostředí
    Referátů
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností