Podrobnosti záznamu

Název
   Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře
Editor
    Klimeš, J.
    Marková, E.
Nakladatel
    Hvězdárna Úpice
Místo vydání
    Úpice
Datum vydání
    1994
    1998
    2000
    2001
    2002
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Člověk
    Kosmickém
    Pozemském
    Prostředí
    Referátů
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
    Fyzikální oprávněnost výzkumu "Slunce-počasí"
    Hlavní zdroje vysokorychlostního slunečního větru v době slunečního minima
    Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty
    Možné meteorologické a mimozemské vlivy na výskyt zločinnosti v jihomoravském regionu
    Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    Otázka blízké budoucnosti: Bude se ochlazovat?
    Posouzení astrologické předpovědi na léto 1998
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách
    Proměnlivost průměrných denních teplot vzduchu za dobu pozorování v pražském Klementinu
    Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov
    Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Mechanismy
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Výsledky pozorování
    Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy