Podrobnosti záznamu

Název
   Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
Nakladatel
    Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-244-1162-8
Klíčové slovo
    Krajina
    Krajiny
    Okolní
    Problematiku
    řek
    Říční
    Zaměřením
Části této monografie
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)