Podrobnosti záznamu

Název
   Šestý mezinárodní workshop Geologické Aspekty Mapování Radonového rizika
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
ISBN
    80-7075-585-7
Klíčové slovo
    Aspekty
    Geologické
    Mapování
    Mezinárodní
    Radonového
    Rizika
    Šestý
    Workshop
Části této monografie
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky