Podrobnosti záznamu

Název
   Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov
Nakladatel
    PrírF UK v Bratislave
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-223-2639-1
Klíčové slovo
    Konferencia
    Príspevkov
    Recenzovaných
    Študentská
    Vedecká
    Zborník
Části této monografie
    Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie