Podrobnosti záznamu

Název
   Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář
Nakladatel
    Dům techniky
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1992
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Mezinárodní
    Prostředí
    Seminář
    XXI.století
    Životní
Části této monografie
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Zneškodňování galvanických kalů
    Zpracování stavebních odpadů