Podrobnosti záznamu

Název
   1. Česko-polské geomechanické symposium
Editor
    Konečný, P.
Nakladatel
    UGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Česko-polské
    Geomechanické
    Symposium
Části této monografie
    Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996