Podrobnosti záznamu

Název
   1. Česko-polské geomechanické sympozium
Editor
    Konečný, P.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Česko-polské
    Geomechanické
    Sympozium
Části této monografie
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Svorník pro měření napětí ve vývrtu
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti