Podrobnosti záznamu

Název
   10th International geochemical exploration symposium - 3rd Symúosium on methods of geochemical prospecting, Espoo-Helsinki, August 29 to September 2, 1983
Nakladatel
    [S.n.]
Místo vydání
    Helsinki
Datum vydání
    1983
Země vydání
    Finsko
Klíčové slovo
    3rd
    10th
    29
    1983
    August
    Espoo-Helsinki
    Exploration
    Geochemical
    International
    Methods
    Prospecting
    September
    Symposium
    Symúosium
Části této monografie
    Stream sediment survey of the Bohemian massif