Podrobnosti záznamu

Název
   11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
Editor
    Fečko, Peter
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - TU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    11th
    Conference
    Environment
    Mineral
    Processing
Části této monografie
    Hydrogen - the product of coal thermal conversion