Podrobnosti záznamu

Název
   12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
Nakladatel
    PřF Masarykovy univerzity Brno
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2006
Klíčové slovo
    12
    30.11.2006
    2006
    Abstrakt
    Brno
    KVARTÉR
    Sborník
Části této monografie
    Geoarcheologické výzkumy na Uherskohradišťsku
    Palynologický výzkum v CHKO Žďárské vrchy
    Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)