Podrobnosti záznamu

Název
   12. národní hydrogeologický kongres
Nakladatel
    ČAH
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-903635-0-4
Klíčové slovo
    12
    Hydrogeologický
    Kongres
    Národní
Části této monografie
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi