Podrobnosti záznamu

Název
   13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků
Nakladatel
    Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2012
ISBN
    978-80-210-5978-8
Klíčové slovo
    13
    česko-slovensko-polský
    Paleontologický
    Příspěvků
    Sborník
    Seminář
Části této monografie
    Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Upper Maastrichtian in flysch deposits of the Uzgruň KT section (Western Carpathians, Czech Republic)
    Nejmladší foraminiferová společenstva frýdeckého souvrství (paleocén-nejnižší eocén)
    New finding of pleistocene organic sediments from the Czech Republic
    Preliminary report on articulated juvenile phacopid trilobites in the Prague Basin (Czech Republic)