Podrobnosti záznamu

Název
   13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta MU
    Ústav geologických věd PřF MU Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
Klíčové slovo
    13
    29.11.2007
    2007
    Abstrakt
    Brno
    KVARTÉR
    Sborník
Části této monografie
    Ještě k zalednění Moravské brány
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)