Podrobnosti záznamu

Název
   13. Regionální konference Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky
Nakladatel
    Vysoká škola báňskáTechnická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2004
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
Klíčové slovo
    13
    Geofyziky
    Geotechniky
    Inženýrské
    Konference
    Regionální
    Rozvoj
    Seismologie
Části této monografie
    Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region