Podrobnosti záznamu

Název
   13. Spektroskopická konference
Nakladatel
    Spektroskopická společnost
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
ISBN
    80-903732-2-4
Klíčové slovo
    13
    Konference
    Spektroskopická
Části této monografie
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů