Podrobnosti záznamu

Název
   14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2008
Klíčové slovo
    14
    27.11.2008
    2008
    Abstrakt
    Brno
    KVARTÉR
    Sborník
Části této monografie
    Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
    Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny