Podrobnosti záznamu

Název
   14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt
Nakladatel
    Masarykova univerzita v Brně
    Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy university
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2008
Klíčové slovo
    14
    27.11.2008
    Abstrakt
    Brno
    Kvartér
    Sborník
Části této monografie
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky
    Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika)