Podrobnosti záznamu

Název
   15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
Nakladatel
    ARCDATA PRAHA, s.r.o
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-239-7435-1
Klíčové slovo
    15
    ČR
    ESRI
    Geosystems
    GIS
    Konference
    Leica
Části této monografie
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat