Podrobnosti záznamu

Název
   19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1991
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    19.celostátní
    1991
    Brno
    Konference
    Staveb
    Zakládání
Části této monografie
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Optimalizace svahů
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita