Podrobnosti záznamu

Název
   2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Nakladatel
    Czech Geological Survey
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba, Praha
    Česká geologická společnost
    Česká geologická společnost
    Česká geologická společnost (K. Breiter, ed.),
    Česká geologická společnost (K. Breiter, ed.),
    Česká geoologická služba
    Sborník abstrakt, 2. sjezd České geologické společnosti (K. Breiter, ed.)
    Sborník abstrakt, 2. sjezd České geologické společnosti (K. Breiter, ed.), 33, ISBN 80-7075-653-5
Místo vydání
    Česká republika
    Prague
    Praha
    Slavonice
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-7075-635-5
    80-7075-653-5
Klíčové slovo
    19.-22
    2005
    Abstrakt
    České
    Exkurzní
    Geologické
    Průvodce
    října
    Sborník
    Sjezd
    Slavonice
    Společnosti
Části této monografie
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologové ČGS v Centrální Americe, nová data z vulkanické stratigrafie
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Pre-variská paleogeografie Českého masívu
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Původ larvální planktotrofie v třídě Gastropoda a biogeochemická evoluce paleozoických oceánů
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Tvorba národní informační geologické vrstvy
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou