Podrobnosti záznamu

Název
   2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce
Editor
    Breiter, K.
Nakladatel
    Česká geologická služba
    eská geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Anstrakt
    České
    Exkurzní
    Geologické
    Průvodce
    Sborník
    Sjezd
    Společnosti
Části této monografie
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny