Podrobnosti záznamu

Název
   3. cyklický mineralogický seminář
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    1985
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Cyklický
    Mineralogický
    Seminář
Části této monografie
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech